Премини към основното съдържание

Брутен вътрешен продукт през второ тримесечие на 2011 година

Публикувано на: 06.09.2011 - 11:00

През второто тримесечие на 2011 година Брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 18 804 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 9 614.3 млн., като на човек се падат 1 284.1 евро. Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 0.3% през второто тримесечие на 2011 година спрямо първото тримесечие и растеж от 2.0% през второ тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област