България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2011 година – експресни оценки

Според експресните оценки на Евростат за БВП през второто тримесечие на 2011 година БВП в ЕС нараства с 0.2% спрямо предходното тримесечие. В България БВП нараства с 0.1% за същия период.

Прессъобщение: