Премини към основното съдържание

Равнища на потребителски цени за 2023 година в ЕС

Публикувано на: 20.06.2024 - 17:35

Равнищата на цените варират в широки граници в държавите от ЕС. Най-високи нива на цените са отчетени в Дания (143% от средното за ЕС). Най-ниско е равнището на цените в България и Румъния (и двете с 60%), според експресните оценки за 2023 г.

Прессъобщение