Премини към основното съдържание

Ръководството на НСИ участва в 21-то заседание на Комитета по статистика и политики в областта на статистиката към ОИСР

Публикувано на: 19.06.2024 - 09:14

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов и заместник-председателят д-р Свилен Колев, придружавани от експерти от отдел „Международни отношения и проекти“, взеха участие в 21-то заседание на Комитета по статистика и политики в областта на статистиката към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Заседанието се проведе в периода 17-18 юни 2024 г. в централата на ОИСР в Париж.

В рамките на прегледа по присъединяване на България към организацията, доц. Атанасов представи Националната статистическа система и актуални развития в дейността на НСИ след успешно проведените на място в НСИ технически мисии през последните две години.

Представители на националните статистики на 38-те държави членки на Организацията, както и на държавите кандидати за членство обсъдиха теми, свързани с основния мандат на Комитета по статистика – да осигурява качествена и международно сравнима статистическа информация и да насърчава използването на надеждни статистически данни в процеса на разработване на икономически и социални политики. Важността на официалната статистика за взимането на информирани решения беше подчертана и от заместник-генералния секретар на ОИСР г-жа Фабриция Лапекорела, която приветства участниците в срещата.

Сред обсъжданите теми бяха увеличаването на степента на отговор в провежданите теренни изследвания, сезонното изглаждане и как по-добре да бъдат представени сезонно изгладените данни пред обществото, възможностите и предизвикателствата, които изкуственият интелект предоставя при производството на официалната статистика, измерването на социално-икономическите влияния на бъдещите климатични промени, събирането на информация за социалната свързаност, измерването на природния капитал и други.