Производителност на труда, заети лица и отработено време през четвъртото тримесечие на 2010 г.

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2010 г. БВП на един зает се увеличава със 7.8% в сравнение със същия период на предходната година, а за цялата 2010 г. се увеличава с 6.4% спрямо 2009 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: