Премини към основното съдържание

5 юни – Световен ден на околната среда

Публикувано на: 05.06.2024 - 07:00

НСИ се присъединява към Световния ден на околната среда с данни за изхвърления въглероден двуокис в атмосферата. За 2022 година той е почти 47 млн. тона като 67% от замърсяването с въглероден двуокис е от горивни процеси, 23% - са от транспорт, бит и услуги, а 10% - от промишлеността.

Датата е определена за Световен ден на околната среда преди 52 години от Общото събрание на ООН и всяка година се отбелязва под различно мото. През 2024 година акцентът е върху възстановяването на земята и устойчивостта на суша.

Емисии на вредни вещества в атмосферата от индустриални, горивни и производствени процеси