Премини към основното съдържание

Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2010 г. и 2010 година

Публикувано на: 11.03.2011 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2010 г. БВП възлиза на 19 962 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 10 206.5 млн., като на човек се падат 1 359.4 евро. Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 2.1% през четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо третото тримесечие и растеж от 2.8% през четвъртото тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година.
През 2010 г. БВП възлиза на 70 474.3 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 36 033 млн евро, като на човек се падат 4 786.8 евро.

Прессъобщение
Статистическа област