Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2024 година

Публикувано на: 30.05.2024 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се понижава с 0.1% през април 2024 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.5%. Покачване се наблюдава в добивната промишленост - с 6.1%, и в преработващата промишленост - с 0.9%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 0.8% през април спрямо март 2024 година. Понижение е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.1%. Увеличение е регистрирано в добивната промишленост - с 4.9%, и в преработващата промишленост - с 0.4%.

Общият индекс на цените на производител през април 2024 г. е с 6.6% под нивото на същия месец на 2023 година. Спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28.3%. Увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 8.2%, и в преработващата промишленост - с 0.6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 10.6% в сравнение с април 2023 година. Спад на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28.4%. Увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 2.8%, и в преработващата промишленост - с 0.1%.

Прессъобщение