България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през четвърто тримесечие на 2010 година – експресни оценки

Според експресните оценка за БВП през четвърто тримесечие на 2010 година БВП в ЕС 27 нараства с 0.2% спрямо предходното тримесечие. В България БВП нараства с 1.7% за същия период.

Прессъобщение: