Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2010 г. - експресни оценки

Сезонно изгладените данни на БВП през четвъртото тримесечие на 2010 г. показват растеж от 1.7% спрямо предходното тримесечие на годината и 2.1% спрямо същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: