Премини към основното съдържание

Основни данни за културата в Република България през 2023 година

Публикувано на: 23.05.2024 - 11:00

През 2023 г. в страната функционират следните културни институции:

  • 189 музея с музеен фонд 7 848 хил. фондови единици;
  • 83 театъра, организирали 16 125 представления, посетени от 2 249 хил. зрители;
  • 49 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици;
  • 81 кина с 225 киноекрана.
Прессъобщение
Статистическа област