Премини към основното съдържание

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през първото тримесечие на 2024 година

Публикувано на: 23.05.2024 - 11:00

През първото тримесечие на 2024 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 5 587 млн. лв., което е с 45.1% по-малко в сравнение с предходното тримесечие. Данните са предварителни.

Подробни данни са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Инвестиции“.