Премини към основното съдържание

Председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов участва в 56-ото заседание на Комитета на Европейската статистическа система в Люксембург

Публикувано на: 22.05.2024 - 16:15

Председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов и Мария Гочова – и.д. началник отдел „Международни отношения и проекти“ участваха в 56-ото заседание на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС), което се проведе днес в Люксембург.

Участниците в КЕСС разгледаха и дискутираха значими теми в областта на европейската статистика като Работната програма на Евростат за 2025 г. за разработване, произвеждане и разпространение на европейска статистика, ролята на Европейската статистическа система (ЕСС) в изпълнението на стратегията за данните, Компендиумът за иновативни практики и обобщена информация за националните статистически системи на членовете на ЕСС, потенциалните подобрения в съществуващите практики и процедури на КЕСС, подготовката за провеждането на следващата конференция на генералните директори на националните статистически институти (DGINS) през месец октомври 2024 г. в Естония и др.

Комитетът гласува 7 проекта на регламенти за изпълнение на Европейската комисия в сферата на земеделието, екологията, докладите за качеството,  регионалната статистика, ХИПЦ и изчисляването на паритета на покупателната способност. Гласувано бе и отпускане на дерогации на определени държави-членки по отношение на предоставянето на статистически данни за продукцията и вложенията в селското стопанство.

В допълнение участниците бяха запознати с доклада на Белгийското председателство на Съвета на ЕС и бяха информирани за плановете на предстоящото Унгарско председателство, чието начало е на 1 юли 2024 г. Планираните инициативи от Евростат за отбелязването на тазгодишния Европейски ден на статистиката също бяха във фокуса на внимание.

КЕСС осигурява професионалното ръководство на Европейската статистическа система при разработването, производството и разпространението на европейската статистика в съответствие със статистическите принципи. Комитетът подпомага Евростат по въпроси, свързани с координацията и приоритетите на Европейската статистическа програма, по-нататъшното развитие на Кодекса на европейската статистическа практика, намаляването на тежестта за респондентите, статистическата конфиденциалност. Дава становища и насоки по отношение на методологията по въпроси, произтичащи от създаването и прилагането на статистическите програми.