Премини към основното съдържание

Председателят на НСИ участва в първото заседание на Обществения съвет „Икономика на светло“

Публикувано на: 20.05.2024 - 17:02

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов участва в първото заседание на Обществения съвет „Икономика на светло“ (ОСИС), иницииран от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

За председател на съвета беше избрана заместник-министър председателят и министър на финансите Людмила Петкова.

На заседанието беше приет и правилник за работата, според който ОСИС  е постоянен консултативен орган за сътрудничество и координация на национално равнище при разработването и осъществяване на политиката по въпросите на ограничаването и превенцията на неформалната икономика и недекларираната заетост. Членове на съвета са представители на държавни институции, организации на работодателите и на работниците и служителите, Националното сдружение на общините в Република България, организации на гражданското общество, научни организации, медии и експерти.

Колективният орган ще заседава най-малко два пъти годишно и ще работи за постигане на координираност, сътрудничество и синергия между всички заинтересовани страни за ограничаването и превенцията на неформалната икономика и недекларираната заетост.