Премини към основното съдържание

Цени и индекси на цените в горското стопанство за първото тримесечие на 2024 година

Публикувано на: 17.05.2024 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешен пазар на продуктите в горското стопанство намалява с 5.9% през първото тримесечие на 2024 г. спрямо предходната година.

Промяната е в резултат на понижението на цените на необработения дървен материал и от иглолистни - с 4.6%, и от широколистни дървета - с 6.8%.

Намаление с 9.4% се наблюдава и при цените на необработения дървен материал спрямо същото тримесечие на 2023 година.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Горско стопанство“.