Производителност на труда, заети лица и отработено време през третото тримесечие на 2010 г.

В сравнение с третото тримесечие на 2009 г. броят на заетите лица е намалял с 5%, като са отработени с 5.1% по-малко часове.

Прессъобщение: 
Статистическа област: