България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2010 година – експресни оценки

Според експресните оценки за БВП през третото тремесечие на 2010 г. БВП в ЕС-27 нараства с 0.4% спрямо предходното тримесечие. В България БВП нараства с 0.3% за същия период.

Прессъобщение: