Брутен вътрешен продукт през трето тримесечие на 2010 година – експресни оценки

Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 0.3% през трето тримесечие на 2010 година спрямо второ тримесечие и растеж от 0.2% през трето тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: