Премини към основното съдържание

Статистически годишник 1961 година

Публикувано на: 07.05.2024 - 15:10

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1961 г. излиза от печат през 1962 година. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXI раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения. Статистическият годишник съдържа преглед по окръзи: население, труд, промишленост, селско стопанство, капитални вложения и строителство, транспорт и съобщения, вътрешна търговия, просвета, култура, здравеопазване и жилищно-комунално стопанство. Изданието съдържа и международен преглед по страни с данни за територия и население, промишлено производство, селско стопанство, транспорт, вътрешна търговия, външна търговия, просвета, култура и здравеопазване.

Публикацията е на български език и се състои от 600 страници.