Ревизирани тримесечни данни за Брутния вътрешен продукт за периода 1995-2009 г.

На сайта на НСИ в раздел „Брутен вътрешен продукт” са публикувани ревизирани тримесечни данни за БВП за периода 1995-2009 г., след като на 8 септември 2010 бяха публикувани ревизираните годишни данни за БВП. С публикуването на тримесечните данни за БВП успешно приключва ревизията на данните за БВП, планирана в Националната статистическа програма за 2010 г.

Прессъобщение: 
Статистическа област: