БВП по тримесечия за периода 1997 – 2010 г. след изчистване на влиянието на сезонните фактори

За първи път се публикуват сезонно изгладени тримесечни данни за БВП - общо и по компоненти за периода 1997 - 2010 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: