Премини към основното съдържание

Фискални данни по подсектори на сектор „Държавно управление“, четвърто тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 24.04.2024 - 16:30

Публикувани са данните за четвърто тримесечие на 2023 г. за приходи, разходи и дефицит/излишък на сектор „Държавно управление“ по подсектори: подсектор „Централно държавно управление“, подсектор „Местно управление“ и подсектор „Социалноосигурителни фондове“, на основание член 3 (2) от Директива 2011/85 на ЕС.

Данните са на база касови отчети и оборотни ведомости на начислена основа на бюджетните единици, както и на тримесечни данни за държавните предприятия, прекласифицирани в сектора.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Държавна финансова статистика“.