Производителност на труда, заети лица и отработено време за второ тримесечие на 2010 година

По предварителни данни през второ тримесечие на 2010 г. БВП на един зает се увеличава с 5.5 процента в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: