Премини към основното съдържание

Статистически годишник 1946 - 1947 година

Публикувано на: 18.04.2024 - 14:00

През 1949 г. излиза от печат сборният том на Статистическия годишник с данни за периода 1946 - 1947 година. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XX раздела на принципа на предходните статистически годишници. Не са публикувани таблици за движението на населението, земеделието и скотовъдство, индустрията, цените, както и данни за международен преглед по страни.

Това е последната публикация, която е на български и на френски език, и се състои от 370 страници.