Премини към основното съдържание

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2023 година

Публикувано на: 18.04.2024 - 11:00

По данни от Наблюдението на домакинските бюджети през 2023 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 10 846 лв. и нараства с 20.4% спрямо 2022 година.

През 2023 г. българските домакинства са изразходвали 10 044 лв. средно на лице, което е с 19.7% повече в сравнение с 2022 година.

През 2023 г. настъпват промени при потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство в сравнение с 2022 година. Най-голямо намаление има в потреблението на хляб и тестени изделия и на кисело мляко. Увеличава се консумацията на месни произведения, на плодове, на безалкохолни напитки, на алкохолни напитки.

Покупателната способност на домакинствата нараства през 2023 г. спрямо 2022 г. при повечето от основните хранителни продукти. Най-голямо е увеличението на покупателната способност при млечните масла, зрелия фасул и хляба.

Прессъобщение