Брутен вътрешен продукт за второто тримесечие на 2010 г. - експресни оценки

Експресните оценки на БВП за второто тримесечие на 2010 г. показват спад на икономиката с 1.5% спрямо съответния период на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: