Премини към основното съдържание

Икономически сметки за селското стопанство през 2023 година (втора оценка)

Публикувано на: 12.04.2024 - 11:00

Според втората оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2023 г. възлиза на 10.7 милиарда лева. Брутната добавена стойност по базисни цени намалява с 28.1% на годишна база и достига 4.2 милиарда лева, а нетният предприемачески доход възлиза на 1.2 милиарда лева.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Икономически сметки за селското стопанство“.