Производителност на труда, заети лица и отработено време за първо тримесечие на 2010 година

По предварителни данни през първо тримесечие на 2010 година БВП на един зает се увеличава с 4% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: