Брутен вътрешен продукт за първо тримесечие на 2010 година – експресни оценки

Експресните оценки на БВП за първо тримесечие на 2010 година показват спад на икономиката с 4% спрямо съответния период на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: