Производителност на труда, заети лица и отработено време, IV тримесечие на 2009 г.

По предварителни данни през четвърто тримесечие на 2009 година БВП на един зает намалява с 0,1 процента в сравнение със същото тримесечие на предходната година, а за цялата 2009 година намалява с 2,2 процента спрямо 2008 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: