Брутен вътрешен продукт, IV тримесечие 2009 г.

През 2009 година БВП възлиза на 66 256,2 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в Евро БВП е съответно 33 876,3 млн., като на човек се падат 4 466,1 Евро. В реално изражение БВП намалява спрямо 2008 г. с 5,0 процента.

Прессъобщение: 
Статистическа област: