Премини към основното съдържание

ОИСР с висока оценка за българската статистика

Публикувано на: 29.03.2024 - 16:10

Партньорската проверка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), която се проведе в Националния статистически институт в периода 26-28 март 2024 г., приключи с единодушна висока оценка за работата на НСИ и напредъка, постигнат през последните 12 месеца. Посещението беше осъществено в рамките на процедурата за приемане на България за пълноправен член на Комитета по статистика и политики в областта на статистиката. НСИ е асоцииран член на Комитета от 2019 година.

Първата техническа мисия за преглед на съвместимостта на националното законодателство по правен инструмент на ОИСР „Препоръка на Съвета за добри статистически практики“ се проведе през март 2023 г.

Участници в мисията от страна на ОИСР отново бяха г-жа Аша Йохансон, заместник-директор на дирекция „Статистика и данни“ и г-н Жулиен Дюпон, координатор по присъединяването към Комитета по статистика. С работата на НСИ на място се запознаха и експерти от националните статистически институти от държави членки на ОИСР – г-жа Кристина Карамихалаку от Гръцката статистическа служба (ELSTAT), г-н Линдзи Бек от Статистическата служба на Нова Зеландия и г-жа Лоте Ван Мехелен от Националната банка на Белгия.

Експертите на ОИСР оцениха високо качеството, дълбочината и обхвата на дейността на българската статистика. Г-жа Йохансон сподели, че по време на мисията са идентифицирани редица добри практики в работата на НСИ, които ще бъдат отразени във финалния доклад, който предстои да бъде представен пред Комитета по статистика и политики в областта на статистиката на ОИСР. Високо беше оценено и сътрудничеството и добрата координация между НСИ, БНБ и другите органи на статистиката.

От своя страна председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов благодари за високия професионализъм на експертите на НСИ, както и на колегите от другите институции, чиито представители също взеха участие в мисията, по-конкретно дирекция „Статистика“ на БНБ, отдел „Агростатистика“ към Министерство на земеделието и храните и отдел “Статистика“ в ГД „Мониторинг, статистика и контрол“ към Агенция по заетостта. „Вярвам, че благодарение на съвместните ни усилия България ще бъде приета за пълноправен член на Комитета по статистика и политики в областта на статистиката на ОИСР, което ще е още едно признание за независимостта, професионализма, безпристрастността, обективността, прозрачността и високото качество на официалната статистика, която произвеждаме“, посочи доц. Атанасов.