Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през февруари 2024 година

Публикувано на: 28.03.2024 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2024 г. са 499.0 хил., или с 10.7% повече от февруари 2023 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 49.4%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 27.6%, и със служебна цел - 23.0%.

Посещенията на чужди граждани в България са 698.9 хил., или с 15.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Преобладава делът на посещенията с други цели - 47.2%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 39.1%, и със служебна цел - 13.7%.

Транзитните преминавания през страната са 31.5% (220.0 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област