Премини към основното съдържание

България и ЕС: Паритети на покупателната способност и брутен вътрешен продукт на човек от населението през 2023 година (прогнозни оценки)

Публикувано на: 26.03.2024 - 16:55

През 2023 г. Люксембург и Ирландия отбелязват най-високо ниво на БВП на човек от населението в ЕС, 140% и 112% над средното за ЕС. България е държавата - членка на ЕС, с най-нисък БВП на човек от населението с 36% под средното за ЕС равнище.

Прессъобщение