Брутен вътрешен продукт за четвърто тримесечие на 2009 година – експресни оценки

Експресните оценки на БВП за четвърто тримесечие на 2009 година показват спад на икономиката с 6.2% спрямо съответния период на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: