Премини към основното съдържание

НСИ е домакин на втора партньорска проверка на ОИСР

Публикувано на: 26.03.2024 - 16:00

В периода 26-28 март 2024 г. в Националния статистически институт се провежда втора мисия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в рамките на процедурата за приемане на България за пълноправен член на „Комитета по статистика и политики в областта на статистиката“. НСИ е асоцииран член на Комитета от 2019 година. Участници от страна на ОИСР по време на мисията отново са г-жа Аша Йохансон, заместник-директор на дирекция „Статистика и данни“ и г-н Жулиен Дюпон, координатор по присъединяването към Комитета по статистика. С работата на НСИ на място се запознават и експерти от националните статистически институти от държави членки на ОИСР – г-жа Кристина Карамихалаку от Гръцката статистическа служба (ELSTAT), г-н Линдзи Бек от Статистическата служба на Нова Зеландия и г-жа Лоте Ван Мехелен от Националната банка на Белгия.

В приветствието си председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов благодари на колегите за положените усилия през изминалата година и подчерта, че членството на България в ОИСР е един от приоритетите на страната ни. Доц. Атанасов направи преглед на постигнатото след техническата мисия, която се проведе през март 2023 г. Сред акцентите в работата по изпълнение на плана за действие са подписаното Споразумение за сътрудничество, стратегическо партньорство и обмен на информация между НСИ и Българската народна банка; финализиране на тристранния Меморандум за сътрудничество между НСИ, БНБ и Министерството на финансите при разработване, производство и разпространение на данните в областта на държавна финансова статистика; разработване на План за преминаване към преброяване, базирано на административни източници и др.

Доц. Атанасов посочи и по-важните акценти в работата на институцията през последната година – разработването на Националния списък с показатели за наблюдение на напредъка по постигане на Целите на ООН за устойчиво развитие, който беше приет с Решение на Министерски съвет; подписването на споразумения с четирите най-големи хранителни вериги за предоставяне на данни за сделките, разчетени от фискални устройства (касови апарати), за целите на статистически изследвания, провеждани от НСИ; създаването на консултативен съвет към председателя на НСИ с участие на национално представителните работодателски организации с цел сътрудничество и насърчаване на редовния обмен на информация, обсъждане на текущи предизвикателства и действия за намаляване на административната тежест върху бизнеса и др. Председателят на НСИ запозна представителите на ОИСР и с напредъка по въвеждането на Информационната система „Единна входна точка“.

В откриващата сесия участва и г-жа Камелия Димитрова от дирекция „Външно икономически отношения и сътрудничество за развитие“ в МВнР. „Ролята на статистиката за обществото е изключително важна. Вярвам, че добрата статистика може да докаже прозрачността и отчетността при формирането на политики във всички сектори, което заедно с лидерството, е важно за доброто управление и ефективното взимане на решения. Ние разчитаме на помощта и обмена на добри практики във всички области на преговорите, включително и в областта на статистиката“, посочи г-жа Димитрова. От своя страна г-жа Аша Йохансон обърна внимание на прогреса през последната година, а г-н Дюпон отбеляза, че ползотворното сътрудничество ще допринесе за добрия диалог и за присъединяването към ОИСР.

В рамките на три дни представителите на международната организация ще дискутират с експертите на НСИ, дирекция „Статистика“ на БНБ, отдел „Агростатистика“ на МЗХ и на Агенцията по заетостта напредъка, постигнат от Националната статистическа система при изпълнението на препоръките, направени от ОИСР по време на първата за България техническа мисия, проведена през м. март 2023 година. Тогава беше направен преглед на съвместимостта на европейското и националното законодателство по правен инструмент на ОИСР „Препоръка на Съвета за добри статистически практики“.

Пътната карта за присъединяването на България беше приета на 10 юни 2022 г. на Срещата на Съвета на ОИСР. Организацията и координацията на процеса по приемането на България за член на ОИСР са регламентирани с Постановление на Министерския съвет № 242 от 11 август 2022 г., в което НСИ е определен за водеща институция по правен инструмент OECD/LEGAL/0417 – „Препоръка на Съвета за добри статистически практики“, към който НСИ се присъедини още през 2018 година. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е международна организация, в която членуват 38 от най-развитите държави в света. ОИСР е форум на представителната демокрация и пазарната икономика, който позволява сравнение между държавите по отношение на политическия и икономически опит, идентифицирането на добри практики, координирането на политики и други.