Премини към основното съдържание

Превозени товари и извършена работа от товарния автомобилен транспорт през 2023 година

Публикувано на: 15.03.2024 - 11:00

През 2023 г. превозените товари от товарния автомобилен транспорт са над 165 млн. тона, което е с 3.0% повече спрямо 2022 година. При вътрешните превози е регистрирано увеличение с 4.4%, докато при международните превози се наблюдава понижение с 3.0%.

Извършената работа, измерена в тонкилометри, намалява с 5.7% в сравнение с предходната година, което се дължи на спад при международните превози с 11.8%. При вътрешните превози е отчетено нарастване с 12.2%.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Транспорт“, Товарен автомобилен транспорт.