Производителност на труда, заети лица и отработено време, III тримесечие на 2009 г.

По предварителни данни през трето тримесечие на 2009 година БВП на един зает намалява с 1.8 процента в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: