Премини към основното съдържание

Индекси на промишленото производство през януари 2024 година

Публикувано на: 08.03.2024 - 11:00

Индексът на промишленото производство се понижава с 2.5% през януари 2024 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление спрямо предходния месец е отчетено в добивната промишленост - с 10.7%, в преработващата промишленост - с 2.5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.8%.

Спрямо януари 2023 г. е регистрирано намаление със 7.5% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при преработващата промишленост - с 10.4%, и в добивната промишленост - с 8.2%, а увеличение при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.8%.

Прессъобщение