Премини към основното съдържание

Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2023 г. и през 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 08.03.2024 - 11:00

Четвърто тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.6% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. и с 0.5% спрямо третото тримесечие на 2023 г. по сезонно изгладени данни.

БВП за 2023 година

БВП за 2023 г., получен като сума от тримесечни данни, възлиза на 183 743.4 млн. лв. по текущи цени. БВП за 2023 г. се увеличава в реално изражение с 1.8% спрямо 2022 г. по предварителни данни.

Прессъобщение
Статистическа област