Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през януари 2024 година

Публикувано на: 07.03.2024 - 11:00

През януари 2024 г. се наблюдава увеличение на оборота с 0.3% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Нарастване на оборота е отчетено при нехранителните стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, съответно с 2.2 и 0.2%. Намаление с 5.3% е регистрирано при автомобилните горива и смазочните материали.

Търговският оборот запазва нивото от януари 2023 г., показват календарно изгладените данни.

През януари 2024 г. в сравнение със същия месец на 2023 г. е регистрирано намаление на оборота при автомобилните горива и смазочните материали - с 13.2%, и нехранителните стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.5%, докато при хранителните стоки, напитки и тютюневи изделия се наблюдава увеличение
с 6.3%.

Прессъобщение