Производителност на труда, заети лица и отработено време, четвърто тримесечие 2008 г.

По предварителни данни през четвърто тримесечие на 2008 година БВП на един зает нараства с 1.4 процента в сравнение със същото тримесечие на предходната година, а за цялата 2008 година нараства с 2.7 процента спрямо 2007 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: