Премини към основното съдържание

„По-добри данни. По-добър живот“ е мотото на 55-ата сесия на Статистическата комисия на ООН

Публикувано на: 01.03.2024 - 14:19

„По-добри данни. По-добър живот“ беше мотото на 55-ата сесия на Статистическата комисия на ООН (СКООН), която събра ръководители на статистически институции от целия свят и се проведе в периода от 27 февруари до 1 март 2024 г. в централата на ООН в Ню Йорк. Представител на България на събитието беше председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов.

По традиция преди началото на сесията се проведе специален семинар, посветен на най-новите тенденции в областта на статистиката. Участниците обсъдиха проблемите, с които се сблъскват производителите на официална статистика, както и работата с различните ползватели на данни. 

Състоя се и Форум на високо равнище, на който беше обсъдено прилагането на фундаменталните принципи на официалната статистика.

По време на срещите бяха разгледани и приети решения по доклади на работни групи в различни статистически сфери, сред които данни и индикатори за Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие на ООН, статистиката на държавното управление, националните сметки, икономическите сметки за околната среда, социалната и демографската статистика, преброяванията на населението и жилищния фонд, земеделската статистика, статистиката на туризма и други. Специално внимание беше обърнато на работните методи на Комисията и възможното разширяване на състава ѝ.

Статистическата комисия на ООН е най-висшият орган в международната статистическа система, който разглежда и одобрява глобалните статистически стандарти. Създадена от Икономическия и социален съвет на ООН, СКООН подпомага Съвета при насърчаване на развитието на националните статистики и подобряване на тяхната съпоставимост, координиране на статистическата работа на специализираните агенции, консултиране на органите на ООН по въпроси, свързани със събиране, анализ и разпространение на статистическа информация, насърчаване на подобряването на статистиката и статистическите методи като цяло.