Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в услугите през четвъртото тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 01.03.2024 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на цените в областта на услугите спрямо предходното тримесечие е отчетено при дейности по почистване - със 7.7%. Понижение на цените е регистрирано при морски транспорт - с 5.8%. 

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „рубрика „Краткосрочна бизнес статистика“.