Експресни тримесечни оценки на БВП, IV тримесечие 2008 г.

Експресните оценки на БВП за четвърто тримесечие на 2008 година показват ръст на икономиката с 3,6% спрямо съответния период на предходната година. През 2008 година реалният растеж на БВП е 6% спрямо предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: