Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2024 година

Публикувано на: 29.02.2024 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се понижава с 1.8% през януари 2024 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.5%, в добивната промишленост - с 2.6%, и преработващата промишленост - с 0.2%,

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 1.8% през януари 2024 спрямо декември 2023 година. Понижение е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.7%, и в добивната промишленост - с 1.9%, докато в преработващата промишленост се наблюдава увеличение - с 0.4%. 

Общият индекс на цените на производител през януари 2024 г. е с 14.2% под нивото на същия месец на 2023 година. Спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 39.3%, в добивната промишленост - със 7.1%, в преработващата промишленост - с 1.1%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява със 17.8% в сравнение с януари 2023 година. Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 36.8%, в добивната промишленост - с 8.2%, и в преработващата промишленост - с 0.8%.

Прессъобщение