Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през януари 2024 година

Публикувано на: 27.02.2024 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2024 г. са 537.5 хил., или с 6.6% повече от януари 2023 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 50.3%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 27.1%, и със служебна цел - 22.6%.

Посещенията на чужди граждани в България са 741.3 хил., или с 4.1% повече в сравнение със същият месец на предходната година. Преобладава делът на посещенията с други цели - 51.0%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 35.9%, и със служебна цел - 13.1%.

Транзитните преминавания през страната са 32.6% (241.9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област