Премини към основното съдържание

Статистически годишник 1928 година

Публикувано на: 26.02.2024 - 14:20

Двадесетото издание на Статистическия годишник на Българското Царство за 1928 г. е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията излиза от печат през 1929 г. и е структурирана в XXI раздела на принципа на предходните статистически годишници, без включен международен преглед. В изданието са публикувани общите резултати от проведеното през 1926 г. преброяване на населението и жилищния фонд. Преброени са и домашните животни, птици, превозните средства, земеделските оръдия и машини в Царството. В изданието са публикувани и резултатите от проведената през 1927/1928 г. анкета за столетниците в България. Данните се отнасят за столетници по околии, окръзи, пол, възраст и народност, семейно положение и професия. Статистическият годишник се състои от 502 страници и е на български и френски език.