Премини към основното съдържание

Брутен вътрешен продукт, I тримесечие 2009 г.

Публикувано на: 10.06.2009 - 11:00

През първо тримесечие на 2009 година БВП възлиза на 13 961.1 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в Евро БВП е съответно 7 138.2 млн., като на човек се падат 936.4 Евро. В реално изражение БВП показва спад спрямо първо тримесечие на 2008 г. с 3.5%.

Прессъобщение
Статистическа област