Премини към основното съдържание

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през четвъртото тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 23.02.2024 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2023 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 10 173 млн. лв., което е с 50.9% повече в сравнение с предходното тримесечие. Данните са предварителни.

Подробни данни са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Инвестиции“.